اجراى-احكام-و-اصول-سياسى-اسلام-31ص

مطالب دیگر:
🔥مراحل تکامل فناوری آموزشی و بررسی آموزش مجازی و الکترونیکی در آن🔥دیدگاه ها و نظریه های مورد استفاده در فناوری آموزشی🔥تحقیق کامل در مورد آموزش از راه دور 95 صفحه🔥پایان نامه یادگیری الکترونیکی 98 صفحه🔥پیشینه آموزش از راه دور در ایران و بررسی نسل های آن🔥پایان نامه کامل در مورد آموزش مجازی 99 صفحه🔥ابعاد مختلف آمادگی جهت تحقق آموزش مجازی🔥بررسی عناصر آموزش مجازی و شیوه های ارائه آن🔥جایگاه مهارت های یادگیرنده الکترونیکی در برنامه درسی دانشگاه مجازی🔥فناوری های الکترونیکی در فرآیند آموزش و یادگیری🔥بررسی مهارت های لازم یادگیرنده در آموزش مجازی و الکترونیکی🔥نقش معلم در آموزش مجازی و یادگیری الکترونیکی🔥پاورپوینت اختلالات تجمعی ناشی از ترومای اندام فوقانی🔥پاورپوینت الگوی فعالیت جسمانی🔥پاورپوینت تست شخصيت MBTI مایرز- بریگز🔥پاورپوینت فرسودگی شغلی🔥پاورپوینت بررسی کاربرد کامپیوتر و MI در توانبخشی🔥تحقیق کامل در مورد خودپنداره تحصیلی🔥عوامل موثر بر خودپنداره تحصیلی دانش آموزان🔥ارتباط خودپنداره تحصیلی دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی🔥پاورپوینت آزمایش افت وزنی قير در 17 اسلاید 🔥چارچوب نظری و پیشینه پژوهش سبک های اسنادی🔥تحقیق در مورد نظریه اسناد در سبک های اسنادی🔥تحقیق در مورد نظریه انتساب در سبک های اسنادی🔥تحقیق کامل در مورد تنیدگی

تعداد صفحه : 37
پژوهش حاضر با هدف بيان مفهوم و سازوكارهاى تحقق عدالت اجتماعى تدوين شده است. در اين پژوهش، نخست مفهوم عدالت ذيل چهار بُعد مورد بررسى قرار گرفته است تا تصويرى ملموس‏تر از عدالت حاصل آيد و سپس سازوكارهاى تحقق عدالت اجتماعى با هدف تحقق ابعاد تعريف شده براى عدالت، علاوه بر سطح كارگزاران، در عرصه‏هاى سياسى، اقتصادى و فرهنگى بحث شده است. واژه‏هاى كليدى: عدالت، برابرى، توازن، قانون‏مندى، عدالت سياسى، اقتصادى و فرهنگى. اجراى احكام و اصول سياسى اسلام، هدف اصلى نظريه‏پردازى‏هاى سياسى است. تأملات نظرى درباره مفاهيمى چون عدالت، آزادى، برابرى، جامعه مدنى و ... هنگامى مورد قبول و مؤثر واقع مى‏شود كه با در نظر گرفتن شرايط اجتماعى، فرهنگى، سياسى و اقتصادى جامعه، زمينه‏هاى اجرا و عملى شدن بيشترى براى آنها فراهم شود. بى‏ترديد، هدف از توليد علم و نظريه‏پردازى در جامعه كنونى ايران، رفع مشكلات نظرى براى شفاف شدن مسير عمل است. پژوهش حاضر نيز به بيان شاخص‏ها و ابعاد عينى‏تر عدالت اجتماعى براى بالا بردن توان عملى و اجرايى آن در جامعه مى‏پردازد. وقتى تصوير ذهنى كارگزاران از عدالت اجتماعى شفاف‏تر گردد، مى‏توان به تحقق عدالت در جامعه اميدوار شد. در اين پژوهش نخست به ابعاد، مؤلفه‏ها و شاخص‏هاى عدالت اجتماعى اشاره شده است و در ادامه، سازوكارهايى كه به تحقق اين ابعاد يارى مى‏رسانند، در سه بُعد سياسى، اقتصادى و فرهنگى مورد بررسى قرار گرفته‏اند. عدالت فردى و شخصى نيز به عنوان بُعدى مجزا در كنار سه بُعد فوق مطرح شده است، گر چه مى‏توان آن را در ذيل عدالت فرهنگى، سياسى و اقتصادى نيز بيان كرد. در مورد عدالت اجتماعى پژوهش‏هاى بسيارى صورت گرفته و هر انديشمندى به اقتضاى بحث خود