اثر فوتوالكتريك از ديدگاه الكترومغناطيس كلاسيك

مطالب دیگر:
🔗هویت وعزت نفس🔗راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در پیش دانشگاهی🔗ثرات و عوامل مؤثر بر طلاق در خانوادهa🔗ررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان🔗بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسط🔗ررسی نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دیر آموز🔗بررسی نگرش دبیران و دانش اموزان نسبت به طرح لباس متحدالشکل🔗روش تحقیق در مدیریت زمان🔗پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت🔗پرسشنامه مدیریت زمان🔗ررسی عوامل مختلف در رابطه با كاهش انگیزه پرسنل شركت رینگ سازی مشهد🔗ررسی مقایسه ای سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل🔗بررسی و مقایسه‌ میزان اضطراب دانشجویان قبل از امتحانات و در ایام امتحانات🔗روژه پایانی تجارت زنان🔗هنجاریابی آزمون افسردگی كودكان ماریاكواس برای كلیه دانش آموزان دختر و پسر🔗کارخانه بخاری کارآفرینی🔗کارآفرینی(تولید اسکاج)🔗کاآفرینی کارخانه ی ملامین نی ریز🔗قطعات و شلنگ های مسلح لاستیكی + کارآفرینی + پروژه🔗طرح کسب و کار تولید روغن خام ( روغن نباتی )🔗طرح کسب و کار تولید گوشت شتر مرغ🔗طرح کارخانه تولید پوشاک کودکان🔗طرح پرورش دام🔗پرسشنامه شناخت ویژگیهای شغلی🔗طرح تأسیس شرکت تولید نرم افزارهای کاربردی

تعداد صفحه : 42
مقدمه در اين نوشته هدف اصلي توجيه اثر متقابل فوتون و گراويتون با توجه به نظريه سي. پي. اچ است. نخستين برخورد ها با صورت گرفت كه توانايي توجيه آن را نداشت. سپس انيشتين اين پديده را با توجه به ديدگاه كوانتومي توجيه كرد. بنابراين نخست ميدانها و امواج الكترومغناطيسي كلاسيك را بطور فشرده بيان كرده، آنگاه با ذكر نارسايي آن به تشريح پديده فوتوالكتريك از ديدگاه انيشتين مي پردازم و سرانجام هر سه اثر فوتوالكتريك، اثر كامپتون و توليد و واپاشي زوج ماده - پاد ماده را با توجه به نظريه سي. پي. اچ. بررسي خواهم كرد. و سرانجام تلاش خواهد شد تا وحدت نيروهاي الكترومغناطيس و گرانش را نتيجه گيري كنيم. نيروهاي الكتريكي و مغناطيسي نيروهاي بين بارهاي الكتريكي را مي توان به دو نوع تقسيم كرد. دو بار نقطه اي ساكن يا متحرك به يكديگر نيروي الكتريكي وارد مي كنند كه از رابطه ي زير به دست مي آيد: Fe=kqQ/r2 كه در آن وقتي دو بار الكتريكي نسبت به ناظري در حركت باشند، علاوه بر نيروي الكتريكي، نيروي مغناطيسي نيز بر يكديگر وارد مي كنند. از آنجاييكه بررسي نيروها با استفاده از مفاهيم ميدان عميق تر و ساده تر است، مي توان گفت كه هر بار الكتريكي در اطراف خود يك ميدان الكتريكي ايجاد مي كند كه شدت آن در فاصله r از آن، از رابطه ي زير به دست مي آيد: E=kq/r2 حال اگر ذره ي باردار حركت كند، در اطراف آن علاوه بر ميدان الكتريكي، يك ميدان مغناطيسي نيز ايجاد مي شود كه وجود چنين ميدان مغناطيسي بصورت تجربي قابل اثبات است اگر ذره اي با بار الكتريكي