اثر فشار بالا روی Listeria spp در مورد خصوصیات ریز ساختاری و بافت ماهی دودی 26 ص

مطالب دیگر:
دانلود تحقیق در موردترانسفورماتورهاي الكتريكيدانلود تحقیق در موردترشح TRHدانلود تحقیق در موردترک خوردگی اناردانلود تحقیق در موردترکیبات آلی سیلسیمدانلود تحقیق در موردتست های تشخیصی سیستم گوارشدانلود تحقیق در موردتشخيص پوست در فضاي رنگ مفهوما يکنواخت با استفاده از مدل بيضوي مسطحدانلود تحقیق در موردتشريح الزامات سيستم مديريت HSEدانلود تحقیق در موردتشکیل کسب و کارهای سودآور در رده جهانی بر پایه مدیریت بازاردانلود تحقیق در موردتصفیه فاضلاب صنعتیدانلود تحقیق در موردتصمیم گیری و حل مسألهدانلود تحقیق در موردتضمین کیفیت در آزمايشگاه هماتولوژیدانلود تحقیق در موردتعارض منافع در طبدانلود تحقیق در موردتعالی سازمانی با تمرکز برمديريت منابع انسانيدانلود تحقیق در موردتعاملات دبیرخانه با دیوان محاسبات کشوردانلود تحقیق در موردتعاملات دبیرخانه با نهاد کتابخانه های عمومی کشوردانلود تحقیق در موردتعريف و اپيدميولوژي حوادث غير مترقبهدانلود تحقیق در موردتعریف مستند سازيدانلود تحقیق در موردتعریف گریسدانلود تحقیق در موردتعيين کننده هاي اجتماعي سلامتدانلود تحقیق در موردتغذيه نوزاد با شير مادر 1دانلود تحقیق در موردتغذيه نوزاد با شير مادردانلود تحقیق در موردتغذیه در ریکاوریدانلود تحقیق در موردتغذیه در زنان 60- 20 سال سالمدانلود تحقیق در موردتغذیه سالمنداندانلود تحقیق در موردتغذیه ورزشی

تعداد صفحه : 37
باسمه تعالی اثر فشار بالا روی Listeria spp در مورد خصوصیات ریز ساختاری و بافت ماهی دودی چکیده: تحقیق بر روی اثر پردازش فشار بالا ( HPP) بصورت کوتاه مدت بر روی غیر فعالسازی Listeria innocua بخوبی اثر روی بافت و ریز ساختارها صورت پذیرفت. اکسیداسیون چربی، رنگ و فلور باکتریایی بخوبی مطالعه شده است. HPP در فشار 900-700 برای 10 ثانیه غیر فعالسازی Listeria innocua را در ماهی دودی از 4500 cfu/g تا سطح غیر قابل تشخیص افزایش داد. Listeria innocua حساس تر بود به HPP نسبت به فلور مورد آزمون قرار گرفته. کیفیت تولید از لحاظ میکروبیولوژی ارایه گردید و هیچ علامتی مبنی بر اکسیداسیون چربی وجود نداشت. اثر HPP بر روی قرمزی محصولات مشاهده نشد، گر چه فورا بر روی روشنایی اثر کرد و ماهی دودی روشن تر گردید. بسته به فعالیت و نقش زمان و فشار اثرات روی ریز ساختارها با فشار و زمان و معنی دار شدن در فشار 900 مگا پاسکال و زمان 60 ثانیه افزایش یافت. اثر روی ریز ساختار ها با کاهش باکتری منطبق بود. هدف از این مطالعه گردآوری اطلاعاتی برای صنعت روی توسعه HPP در فشار 900-400 مگا پاسکال با زمان فشار کمتر از 60 ثانیه می باشد. مقدمه: در سالهای اخیر تولید جهانی آبزیان افزایش یافته است و اکنون با سرعت بیشتر از بخش تولیدات غذایی حیوانی در حال رشد می باشد. عمده ای از مزارع آتلانتیک به تولید ماهی دودی و عرضه آن به بازار جهانی مشغول می باشند. اما دود ی کردن یکی از قدیمی ترین روش های پردازش است که برای توسعه غذایی مورد استفاده قرار گرفته است. زمانی که تولیدات جهانی افزایش یافت مشکلاتی از قبیل آلودگی های باکتریایی در ماهی دودی نیز افزایش یافت (Gombas, Chen, Clavero, & Scott, 2003; Gram, 2001; Gudmundsdottir et al., 2005). حقیقت این است که دما در خلال دودی کردن هرگز